[DG] Dg失望之行,无功而返

 
bL今日车个老细落DG,到达changping 11点,吃完饭,放低老细。要等到五点几,心谂:何不sn去?于是马上打开手机稳资料。可恶嘅垃圾苹果自带浏览器同百度,竟然打唔开论坛,无耐之下用导航搜啦。打入sN,拣左最近一间--TC(tianchi)Sn.马上驱车前往。
十多分钟到,好容易穩。停好車,問保安,点知保安回答心都凉埋!SN没了!!!
于是马上转场。来到一间叫龙翔场所,问曰:桑拿沐足要星期四才有!我叼叼叼!!!
唔死心,再稳。来到一间叫凯信场所,只有沐足,算了,就尼个,唔想再稳了,点左个75蚊一个钟。bz安排js.一入来,胃口都无啦。大家都懂啦!跟住开始正规沐足!!!z真系好正规。bl掂都无掂过js,亦都唔想掂,亦都唔比掂!一个钟过去,埋单走人!

[DG] Dg失望之行,无功而返 
bL今日车个老细落DG,到达changping 11点,吃完饭,放低老细。要等到五点几,心谂:何不sn去?于是马上打开手机稳资料。可恶嘅垃圾苹果自带浏览器同百度,竟然打唔开论坛,无耐之下用导航搜啦。打入sN,拣左最近一间--TC(tianchi)Sn.马上驱车前往。
十多分钟到,好容易穩。停好車,問保安,点知保安回答心都凉埋!SN没了!!!
于是马上转场。来到一间叫龙翔场所,问曰:桑拿沐足要星期四才有!我叼叼叼!!!
唔死心,再稳。来到一间叫凯信场所,只有沐足,算了,就尼个,唔想再稳了,点左个75蚊一个钟。bz安排js.一入来,胃口都无啦。大家都懂啦!跟住开始正规沐足!!!z真系好正规。bl掂都无掂过js,亦都唔想掂,亦都唔比掂!一个钟过去,埋单走人!